Pravno obvestilo

Pravno obvestilo


O PORTALU PRIDEM.SI

Nahajate se na portalu pridem.si. Naša glavna dejavnost in poslanstvo je ponuditi obiskovalcu naše strani možnost iskanja poslovnega obrata (restavracije, kina, hotela, itd.), ki je dostopen gibalno oviranim osebam. Stran torej nastopa kot posrednik med iskalci in ponudniki dostopnih lokacij. Poleg tega na pridem.si najdete tudi akcijske ponudbe naših poslovnih partnerjev, novice in male oglase. Portal pridem.si tukaj nastopa kot posrednik med kupci in prodajalci.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala pridem.si so sestavljeni v skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

 

POJMI

Pod pojmom upravitelj se razume lastnik in upravljalec spletne strani pridem.si, to je podjetje Dostopnost, upravljanje spletne strani za enake možnosti, spletni imenik dostopnih lokacij, d.o.o. Krajše: Dostopnost d.o.o. Matična številka: 6830803000. Davčna: 78142741.

Pod pojmom uporabnik se razume vsaka oseba ali računalniški sistem, ki posredno ali neposredno dostopa, pregleduje ali uporablja vsebine spletnega mesta pridem.si.

Pod pojmom ponudnik se razume vsak poslovni obrat, objavljen na naši strani v iskalniku, kot dostopna lokacija.

Pod pojmom akcijski ponudnik se razume vsak poslovni obrat, ki participira na pridem.si kot ponudnik neke akcijske ponudbe oz. storitve. Najdemo jih v pravokotniku na sredini spletnega mesta pridem.si, pod iskalnikom.

Pod pojmom lastnik malega oglasa se razume fizična oseba, ki posreduje na naš mail
info@pridem.si mali oglas.

 
1.  Obveznosti in odgovornosti upravitelja

Dostopnost d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo vsebina portala kvalitetna, stalno dostopna, zakonita in ažurna, ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov, kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov. Kljub temu pa je storitev portala pridem.si na voljo takšna, kakršna je, in brez jamstva za delovanje.

Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so last portala pridem.si, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, ter se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si pridem.si si pridržuje pravico do sprememb vsebin. Dostopnost d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Dostopnost d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Pridem.si ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani.

Varovanje osebnih podatkov

Dostopnost d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranil in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vse informacije, gradiva in podatki na spletnem mestu so izključno informativne narave. Družba Dostopnost d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Družba Dostopnost d.o.o. ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno z virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi obiska le-tega ali kakršnekoli njegove uporabe. Niti podjetje Dostopnost d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Dostopnost d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta, predvsem podatke o obisku posameznih strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Dostopnost d.o.o. podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Na spletnem mestu se pojavljajo oglasi drugih fizičnih ali pravnih oseb.

To pravno obvestilo lahko Dostopnost d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Z uporabo spletnega mesta ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi v celoti strinjate.

Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu pridem.si povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.  Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Dostopnost d.o.o. za vse primere izključena.

 

2.  Uporabnik se zavezuje, da:

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali reprodukcije katerekoli vsebine brez pisnega dovoljenja portala,
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene,

  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,

  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih ponudnikov in uporabnikov,

  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti in telekomunikacijskim napravam.

  • ne bo nepooblaščeno dostopal do portala in nepooblaščeno objavljal vsebine brez predhodnega dovoljenja.

 

Pravila komentiranja za uporabnike

Komentiranje dostopnih točk na spletni strani pridem.si ni pravica, temveč posameznikova možnost. Je pa zelo zaželjeno, da se poda povratna informacija o objektu, njegovi dostopnosti in morebitnih ostalih dostopnih simbolih. Avtor s komentiranjem izraža svoje mnenje na lastno odgovornost.

Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe.

Portal si pridržuje pravico izbrisa sporočil ali delov sporočil. Izbrisal se bo vsak pravno sporen in žaljiv komentar.

3.  Obveznosti in odgovornost ponudnika

Ponudnik se registrira za vpis na portalu pridem.si kot dostopna lokacija preko spletne strani http://www.pridem.si/nova-lokacija. Tam vpiše svoje kontaktne podatke, kot tudi elektronski naslov. Ustrezno tudi označi opisane simbole, ki odražajo njegovo dostopnost, in ostale morebitne lastnosti (parkirišče, wc, itd.). Simboli so opisani na tej povezavi, oz. se opis posameznega simbola prikaže ob postavitvi miške na določen simbol. Pod simboli se lahko dodajo slike lokacije in njen opis. Najnižje ponudnik ustrezno obkljuka, če je uradni predstavnik (npr. zaposleni) organizacije, katera se vpisuje na stran. Upravitelj po pregledu podatkov pošlje ponudniku v potrditev e-mail. Tam so navedeni podatki, ki jih je označil in opisal ponudnik, in pogoji vstopa na stran. Kot je v e-mailu tudi navedeno, s klikom na povezavo v tem mailu ponudnik potrjuje in jamči točnost vseh podatkov. Po potrditvi je lokacija objavljena na spletni strani pod ustreznim krajem, regijo in dejavnostjo.

V kolikor ima ponudnik več lokacij za dodati (npr. bencinski servisi), lahko pošlje po pošti ali e-pošti kontaktne podatke posamezne lokacije in ustrezne simbole za vsako lokacijo, za več svojih lokacij. Po želji lahko doda tudi opis in slike za posamezno, oz. vse lokacije. V pošti ali e-pošti mora biti jasno izraženo, da jamči točnost oddanih podatkov in se strinja z objavo na strani. Pridem.si potem vnese in objavi vse lokacije na spletno stran sam.

Ponudnik jamči družbi Dostopnost d.o.o. pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse podatke, ki nam jih posreduje, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo družbi Dostopnost d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Ponudnik je dolžan upravitelju za objavo na portalu posredovati resnične podatke. Za točnost podatkov (npr. o dostopnosti objekta) odgovarja in jamči ponudnik sam. Upravitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku ali tretjim osebam nastale zaradi neresničnih, napačnih, zavajajočih ali neažurnih podatkov ponudnika.

Upravitelj si pridržuje pravico do pravopisnih in drugih popravkov podatkov, ki mu jih posreduje ponudnik, vključno z grafičnim materialom, ter do njihove sinhronizacije s tehničnimi karakteristikami portala.

Ponudnik s klikom na povezavo v potrditvenem e-mailu potrjuje in jamči, da ima oseba, ki v njegovem imenu v razmerju do portala oziroma upravitelja nastopa kot kontaktna oseba, vsa potrebna pooblastila za tako nastopanje. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru spremembe kontaktne osebe o spremembi nemudoma obvestil upravitelja in da bo poskrbel za to, da bo tudi nova kontaktna oseba izpolnjevala pogoje iz te točke.

 

Dovoljenje za objavo podatkov

Ponudnik izrecno soglaša in dovoljuje, da upravitelj vse posredovane podatke javno objavi oziroma naredi javno dostopne na portalu.

Ponudnik izrecno soglaša in dovoljuje, da upravitelj podatke iz prejšnje točke objavi na način, ki omogoča, da upravitelj ali tretje osebe s ponudnikom vzpostavijo stik (obisk), telefon, pošiljanje elektronskih sporočil, pošiljanje navadne pošte, ipd. 

Ponudnik izrecno soglaša in dovoljuje, da so posredovani podatki in druga dejstva, ki se nanašajo na ponudnika (dostopnost, ponudba, kvaliteta storitev in podobno), na voljo uporabnikom za komentarje, kritike, pripombe in ocene. Seznanjen je in sprejema dejstvo, da obstaja možnost, da bodo med objavljenimi komentarji, kritikami, pripombami in ocenami tudi takšni, ki bodo nasprotovali interesom ponudnika.

Uporaba storitev portala in posredovanje podatkov upravitelju sta prostovoljna. Upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku nastale zaradi objave podatkov, ki se nanašajo na ponudnika, na portalu ali v drugih sredstvih objavljanja in komuniciranja. Upravitelj prav tako ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi ponudniku nastale zaradi začasnega ali trajnega nedelovanja portala. Upravitelj ne prevzema nobene garancije za delovanje portala ali za časovno obdobje, v katerem bodo podatki, ki se nanašajo na ponudnika, objavljeni na portalu.

Upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale ponudniku zaradi delovanja tretjih oseb, ki so delovale neodvisno od upravitelja. Ponudnik se strinja in priznava, da uporabniki portala, ki o posredovanih podatkih in drugih dejstvih, ki se nanašajo na ponudnika, na portalu objavljajo komentarje, kritike, pripombe in ocene, delujejo neodvisno od upravitelja.

Ponudnik soglaša in priznava, da v primeru objave komentarjev, kritik, pripomb in ocen, ki bodo nasprotovali njegovim interesom ali mu povzročili škodo, od upravitelja ne bo terjal ukrepanja, razen če bo šlo za dokazljivo protipravno ali kaznivo dejanje. Če bo šlo za takšno ravnanje, bo ponudnik hkrati posredoval tudi vse dokaze za tako dejanje. Določb te točke ni mogoče razlagati na način, da je upravitelj prevzel kakršnokoli obveznost ukrepanja zoper dejanja uporabnikov portala. Ukrepanje je stvar upraviteljeve proste presoje in odločitve.

Ponudnik je seznanjen z dejstvom in soglaša, da ima upravitelj pravico, da kadarkoli začasno ali trajno preneha upravljati portal in/ali na njem preneha objavljati podatke o ponudniku, ne da bi moral za to navesti razlog in ne da bi moral ponudnika o tem obvestiti. Upravitelj ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale ponudniku zaradi prenehanja objave podatkov, ki se nanašajo na ponudnika, ali zaradi prenehanja delovanja portala.

Ponudnik se strinja, da sprejem teh splošnih pogojev ter upraviteljev sprejem ali objava podatkov, ki mu jih posreduje ponudnik, ne ustvarjajo nobenih finančnih ali kakršnihkoli drugih obveznosti ali posledic za upravitelja.  

 

Pravice intelektualne lastnine

Ponudnik jamči, da ima na posredovanem likovnem, grafičnem in drugem materialu ustrezne materialne avtorske in druge pravice, ki omogočajo objavo tega materiala na portalu, in da ne obstajajo pravice tretjih oseb, ki bi preprečevale tako objavo. Ponudnik s sprejemom teh splošnih pogojev na upravitelja prenaša materialne avtorske pravice reprodukcije, vključno s shranitvijo v elektronski obliki, distribucije in dajanja na voljo javnosti na posredovanem likovnem, grafičnem in drugem materialu. Prenos pravic je brez prostorskih in časovnih omejitev. Upravitelj lahko pridobljene materialne avtorske pravice prosto prenaša na tretje osebe.

 

4.  Akcijska storitev / ponudba (akcijski ponudnik)

Portal pridem.si nastopa tudi kot posrednik akcijskih ponudb podjetij. Akcije najdete v pravokotniku na sredini uvodne spletne strani pridem.si, pod iskalnikom.

Akcijski ponudnik potrjuje in jamči, da je registriran za opravljanje dejavnosti, v okviru katere na portalu oglašuje ali ponuja blago ali storitve, ter da ima vsa potrebna dovoljenja in soglasja, kadar so taka dovoljenja in soglasja potrebna za opravljanje dejavnosti.

Družba Dostopnost d.o.o. nastopa tu kot posrednik in ne odgovarja za točnost podatkov.

Več o oglaševanju na pridem.si najdete tule.


5. Ureditev malih oglasov, obveznosti in odgovornosti lastnika malega oglasa in upravitelja

Portal pridem.si nastopa še kot posrednik med kupci inprodajalci, ki so fizične osebe. Mali oglasi niso namenjeni pravnim osebam!

Upravitelj si pridržuje pravico, da ne objavi malega oglasa,ki je nezakonit, škodljiv, zavajajoč, moralno neprimeren, žaljiv ali kako drugače v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.


Osebnih podatkov lastnika malega oglasa upravitelj ne bo posredoval tretji osebi brez njegove vednosti in potrditve, razen v primeru zlorab ali drugih kršitev zakona. V primeru zakonskih kršitev in zlorab bomo podatke o lastniku malega oglasa, ki je sporni oglas oddal, posredovali pristojnim institucijam. 

Upravitelj ne odgovarja za resničnost oddanih malih oglasov. Za mali oglas (vključno z dodanimi povezavami in medijskimi vsebinami) je izključno odgovoren lastnik malega oglasa, upravitelj tu nastopa zgolj kot posrednik informacij.

Upravitelj bo z vsemi podatki ravnal v skladu z zakonodajo. Podatke lastnika malega oglasa sme upravitelj uporabljati do preklica s strani lastnika malega oglasa.

Lastnik malega oglasa je fizična oseba, ki odda mali oglas za objavo na portalu pridem.si na naš mail info@pridem.si. Uporaba malih oglasov je za fizične osebe brezplačna.

Fizična oseba mora biti ob oddaji oglasa stara najmanj 15let.

Lastnik malega oglasa se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega soglasja, v nasprotnem primeru je dejanje nezakonito. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje, ki se preganja po zakonu.

Oddani mali oglas se mora skladati z vsebino in namenom portala pridem.si. Ker je portal namenjen primarno gibalno oviranim osebam, se bodo med malimi oglasi objavljali oglasi za pripomočke, ki jih ti uporabljajo(npr. invalidski vozički, bergle, ipd.). Upravitelj si pridružuje pravico neobjave malega oglasa, če meni, da ne gre za relevanten izdelek. Presojo o tem si upravitelj v celoti pridržuje. Upravitelj si tudi pridržuje presojo o neobjavi oglasa, v kolikor bi objava le-tega škodovala spletni strani.

Mali oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.

Lastnik malega oglasa prevzema pravno in materialno odgovornost ter se zavezuje, da je njegov oglas resničen, in da ne oglašuje prodaje ukradenega ali ponarejenega blaga, oz. blaga, katerega promet in oglaševanje je z zakonom prepovedano. Lastnik malega oglasa se z oddanim oglasom obvezuje spoštovati vso mednarodno in domačo zakonodajo.

Mali oglas mora vsebovati specifične podatke in opis predmeta, ki se prodaja, ter kontakt od lastnika malega oglasa (telefon,e-mail). Vsebina malega oglasa se mora nanašati le na predmet prodaje. V malem oglasu ni dovoljeno oglaševati drugih izdelkov ali česarkoli, kar ni neposredno predmet tega oglasa.

Malemu oglasu se lahko doda ena ali več fotografij od predmeta,ki se prodaja ali oddaja. Te slike morajo biti last od lastnika malega oglasa - torej slike, ki jih je ta sam izdelal ali fotografiral. Za objavo slike, ki je avtorsko zaščitena, je odgovoren lastnik malega oglasa. 

Med lastnikom malega oglasa – prodajalcem, in interesentom – kupcem, se vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja(npr. o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe, ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za internet. Upravitelj ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od lastnikov malega oglasa posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. 

 

SODNA PRISTOJNOST IN UPORABA PRAVA

Ponudnik soglaša, da je za vse morebitne spore, ki bi izvirali iz dejstva, da je ponudnik upravitelju posredoval podatke, ali iz objave posredovanih podatkov na portalu ali iz kakšnega drugega razmerja v zvezi s posredovanimi podatki, pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Ne glede na državljanstvo ali državno pripadnost ponudnika se za morebitne spore iz prejšnje točke uporabljajo pravna pravila Republike Slovenije brez kolizijskih pravil mednarodnega zasebnega prava.

 

Spremembe pogojev uporabe

Upravitelj si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Družba Dostopnost d.o.o. lahko spletno mesto spremeni ali popolnoma ukine kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Uporaba spletnega mesta v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno mesto na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1.6. 2015
Spremenjeni: 19.12. 2015